Skip to content

LeghornGroup: promoot en implementeert het beleid van respect in de wereld van productie en verkoop van veiligheidszegels

Een prachtige zonsondergang, de glimlach in de ogen van een kind, de sereniteit van de ziel: dit zijn slechts enkele voorbeelden die ons laten zien dat de beste dingen in het leven niet kunnen worden bezit. We kunnen er alleen maar van genieten en, voor zover we kunnen, al het mogelijke doen om ze te behouden.

Respect is de belangrijkste fundamentele waarde waarop alle activiteiten van de LeghornGroup zijn gebaseerd: respect voor het individu, voor de gemeenschap waarmee we omgaan en aan wiens ontwikkeling we actief bijdragen en, last but not least, respect voor het milieu en haar hulpbronnen.

LeghornGroup heeft altijd een zeer sterke verantwoordelijkheid gevoeld die betrekking heeft op haar rol als mondiale fabrikant van beveiligingsapparatuur en verzegelingen, van de sociale verantwoordelijkheid tot de veiligheid op de werkplek en de ecologische verantwoordelijkheid.

Geen woorden maar daden. Daarom volgt hieronder een zeer korte samenvatting van de belangrijkste acties en concrete maatregelen die door LeghornGroup zijn geïmplementeerd ter ondersteuning van een beleid van respect voor het milieu en zijn hulpbronnen.

Verminderen = minder middelen gebruiken

LeghornGroup realiseert een concrete terugdringing van de herkomst van afval door het stellen van passende gedragslijnen, van instructies aan haar medewerkers voor het bewust omgaan met energie (water, elektriciteit, gas, maar ook inkt en papier) binnen werkplekken, tot het gebruik in de productie van zijn eigen beveiligingsproducten van plastic, metaal en elektronische materialen in een steeds geoptimaliseerde maatstaf, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en prestaties, door een constant proces van herziening en geavanceerde engineering van het product.

Met het oog op het verminderen van plastic afval en daarmee de CO2-voetafdruk heeft LeghornGroup jarenlang onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd die hebben geleid tot de creatie van herbruikbare verzegelingen met een hoog technologisch gehalte die een hoog veiligheidsniveau kunnen bieden.

Op dezelfde manier worden verzegelingen van biologisch afbreekbaar kunststof ontwikkeld. In tegenstelling tot andere kunststoffen hoeft dit type polymeer niet eens te worden gerecycled, maar als het op de juiste manier wordt ingezameld en gescheiden van de rest van het afval, kan het ontbinden en opnieuw in het milieu terechtkomen. LeghornGroup probeert productieprocessen te optimaliseren om te komen tot een biologisch afbreekbaar kunststofproduct dat kan voldoen aan de technisch-functionele eisen die nodig zijn voor elke beveiligingstoepassing en -gebruik.

De acceptatie van dit soort veiligheidszegels – herbruikbaar of biologisch afbreekbaar – vertaalt zich naast het mogelijk maken van nieuwe functies, zoals de traceerbaarheid van goederen, in een vermindering van de productie van one-way verzegelingen, waardoor grote hoeveelheden plastic worden bespaard, d.w.z. plastic afval en CO2 per jaar.

Hergebruik = producten terugwinnen en hergebruiken als ze nog geen afval zijn geworden

LeghornGroup bevordert niet alleen het hergebruik van goederen in reguliere kantooractiviteiten (bijvoorbeeld, triviaal, bij het hergebruik van papier of zelfs meubilair), maar maakt vooral zoveel mogelijk gebruik van gerecycleerde verpakkingen, van pallets op het einde van hun levensduur naar gerecycleerd karton voor de productie van de verpakkingen. Gezien de grote volumes die gedurende het jaar werden afgehandeld, is de impact van deze actie zeer groot.

Recyclen = via industriële processen een afvalmateriaal transformeren in een nieuwe grondstof die opnieuw in de productiecyclus moet worden geïntroduceerd

Binnen haar productieprocessen van kunststof of metalen verzegelingen recupereert LeghornGroup 100% van het productieafval aan materiaal.

De door LeghornGroup geproduceerde plastic verzegelingen bevatten een minimumpercentage van 30% postindustrieel gerecycleerd plastic, d.w.z. plastic verkregen uit productieafval, een kenmerk dat wordt gecertificeerd bij de CSI. Met het CSI-keurmerk voor producten uit recycleerbare materialen kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan de referentienorm (EN 13430 voor verpakkingen) die door de EU is aangenomen krachtens richtlijn 94/62 en die op zijn beurt is opgenomen in de Milieuwet.

Het gebruik van postindustriële gerecycleerde kunststoffen draagt actief bij aan het terugdringen van het verbruik van fossiele grondstoffen.

LeghornGroup gebruikt geen niet-recycleerbare kunststoffen (bijvoorbeeld poly gelamineerde materialen, thermo hardende kunststoffen of elastomeren) in haar producten.

Herhalen = afval differentiatie

Wij voorzien onze klanten van alle informatie die nodig is om zowel het product als de verpakking na gebruik op de juiste manier af te voeren. Zo dragen wij actief bij aan de filosofie van de LeghornGroup om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

In het bijzonder passen we alle productiematrijzen aan om op één product de Möbius-strook aan te geven, een driehoek bestaande uit drie pijlen die elkaar achtervolgen, vergezeld van een combinatie van cijfers van 1 tot 7 en acroniemen die de verschillende polymeren identificeren waarvan het specifieke materiaal is gemaakt. Dit merkteken is een bevestiging van wat is vastgelegd met specifieke richtlijnen, waaronder het besluit van de Europese Commissie van 28 januari 1997 en de Europese richtlijn 94/62/EG, vervolgens gewijzigd door richtlijn (EU) 2018/852.

Ten slotte promoot LeghornGroup vanaf 2023 een campagne voor het bewuste gebruik van het veiligheidszegel (RE-PACK TEAM Campaign) onder haar klanten, waarbij alle klanten bij elke productzending een tas sturen die bij de veldoperatoren moet worden afgeleverd, zodat, wanneer de verzegeling wordt verwijderd van de lading of van het object waarop deze is aangebracht, de operator het afval stopt in de daarvoor bestemde speciale zak, waardoor wordt vermeden dat plastic of metaal in het milieu terechtkomt.

Herstellen = energie terugwinning

Bijzondere aandacht wordt door LeghornGroup besteed aan energiebesparende activiteiten. Het energieverbruik wordt tot een minimum beperkt, zowel in de productie als in de kantoren, en de geldende emissienormen worden niet overschreden.

Bovendien geeft LeghornGroup de voorkeur aan producten en diensten van bedrijven met aandacht voor duurzaamheid, zoals blijkt uit de keuze voor een energieleverancier, die energie levert uit 100% hernieuwbare bronnen (E-CO).

Als internationale fabrikant van veiligheidszegels heeft LeghornGroup de verantwoordelijkheid om milieuvriendelijke materialen en processen te gebruiken om de impact van haar activiteiten op de wereld te verminderen, door een productie- en commercieel model te activeren en te bevorderen onder alle onderwerpen waarmee zij te maken heeft, gebaseerd op de regel van 5 r’s en op een circulaire economie die sterk contrasteert met de wegwerpcultuur, die vandaag urgenter en noodzakelijker is dan ooit.

Search