skip to Main Content

luciano grapsaVerklaring Voorzitter

“De belangrijkste bijdrage die een bedrijf kan bieden aan de sociale vooruitgang is om haar activiteiten op de meest efficiënte manier te beheren. Dit betekent het nooit verliezen van de waarden die de basis vormen van de maatschappij. De LeghornGroup is altijd betrokken geweest en blijft betrokken bij activiteiten die onlosmakelijk zijn verbonden met onze dagelijkse activiteiten in onze sector zoals educatieve programma’s, donaties en maatschappelijke betrokkenheid.”

Luciano Grapsa – Voorzitter en CEO LeghornGroup srl


doel iconDoel

Ons belangrijkste doel is om efficiënt en verantwoord te werken in de beveiligings- en anti-fraude sector. Onze wens is het focuspunt te zijn binnen onze sector en die ondersteund wordt door onze sterke betrokkenheid bij de ontwikkeling en productie van zeer effectieve en innovatieve oplossingen.

verantwoordelijkheden iconVerantwoordelijkheden

De LeghornGroup heeft 5 belangrijke verantwoordelijkheidsgebieden:

  1. Naar onze partners, om hun investeringen te beschermen en het waarborgen van hun rendement.
  2. Naar onze klanten; het verzorgen van bestaande klanten en het ontwikkelen van relaties met nieuwe klanten en het behoud van hun loyaliteit door het aanbieden van een verscheidenheid aan producten en goede diensten in termen van prijs/kwaliteit, veiligheid en een minimale impact op het milieu.
  3. Naar het personeel, met respect voor hun rechten en het bieden van goede werkomstandigheden voor hun persoonlijke en professionele voldoening. Talent bevorderen. Zorgen voor gelijke kansen op werk, en het personeel aanmoedigen in betrokkenheid in de planning en het beheer van hun werk en de dagelijkse toepassing van de bedrijfsvisie en waarden.
  4. Naar alle zakelijke relaties. Zorgen voor wederzijdse voordelen met contractpartners en leveranciers en de toepassing van deze visie en waarden promoten. De wens om deze visie en waarden te promoten is een bepalende factor in de beslissing om dergelijke relaties te onderhouden.
  5. Naar de gemeenschap. Onze activiteiten leiden als verantwoordelijke leden van de maatschappij en met respect voor de wetgeving. Het uiten van onze steun voor de fundamentele rechten van de mens, met aandacht voor gezondheid, veiligheid en milieu. Steeds met betrokkenheid naar duurzame ontwikkeling.
×Close search
Search